МҮОНРТ

2023/06/04 19:00 - 2023/06/06 20:00 хүртэл, цаг тутам
Элемент Бодит
ажиглалт

2023/06/04 18:00

Урьдчилсан мэдээ
Index -
PM10
[мкг/м3]
2.0
CO
[мг/м3]
0.3
SO2
[мкг/м3]
27.0
NO2
[мкг/м3]
22.0
MNS4585:2016 Стандарт