Хайлааст

2023/06/04 19:00 - 2023/06/06 20:00 хүртэл, цаг тутам
Элемент Бодит
ажиглалт

2023/06/04 18:00

Урьдчилсан мэдээ
Index -
PM10
[мкг/м3]
8.0
CO
[мг/м3]
0.2
SO2
[мкг/м3]
24.0
NO2
[мкг/м3]
9.0
MNS4585:2016 Стандарт