Баруун 4 зам

2023/06/04 18:00 - 2023/06/06 20:00 хүртэл, цаг тутам
Элемент Бодит
ажиглалт

2023/06/04 17:00

Урьдчилсан мэдээ
Index -
PM10
[мкг/м3]
34.0
CO
[мг/м3]
0.5
SO2
[мкг/м3]
12.0
NO2
[мкг/м3]
68.0
MNS4585:2016 Стандарт